نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/26
کل خالص ارزش دارائی ها 247,932,351,368 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 483,494 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 483,494 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 486,006 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 512,793

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

سبدگردان سينا(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

مدیر ثبت:

سبدگردان سينا(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

رضا محمدي، هانيه فهمي، رسول مولابيكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

enamad