بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 131,350,996,460 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,743,495 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,743,495 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,853,639 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,185

صندوق سرمایه‌گذاری سینا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

بهامين عبدل پناه، روح اله احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها