بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/10
کل خالص ارزش دارائی ها 74,746,758,831 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,921,258 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,921,258 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,001,004 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,534

صندوق سرمایه‌گذاری سینا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

بهامين عبدل پناه، روح اله احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها