بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 87,081,590,813 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,573,143 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,573,143 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,745,858 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,926

صندوق سرمایه‌گذاری سینا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

روح اله احمدي، سهراب براتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها