بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 107,086,351,361 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,386,952 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,386,952 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,498,473 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,408

صندوق سرمایه‌گذاری سینا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

بهامين عبدل پناه، روح اله احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها